Over Horizon vzw

Historiek

De acte voor de oprichting van Horizon vzw werd, op initiatief van Dhr. Franceus Erwin en Marc Van Ongeval, op 8 mei 1978 ondertekend. Op 4 september 1978 werd met een team van 5 personen onder de directie van Franceus Erwin en Marc Van Ongeval gestart met het revalidatiecentrum Horizon voor psychisch minder-validen (Psy-centrum). In september 1980 werd het revalidatiecentrum voor spraak-, taal en gehoorgestoorden (Nok centrum) opgericht. Erwin Franceus nam het directeurschap waar terwijl het Psy-centrum verder ging onder leiding van Marc Van Ongeval. In 1995 verhuisden beide centra naar de nieuwbouw in de Oudenaardsestraat 215 te Geraardsbergen. In januari 2010 fuseerden het PSY-centrum en het NOK-centrum tot het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Horizon.

Bestuur

Horizon is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt geleid door een Algemene vergadering en een Bestuursorgaan.

Bestuursorgaan:
Dhr. Erwin Franceus              voorzitter
Mevr. Christine Noté             secretaris
Mevr. Kelly Franceus             afgevaardigd-bestuurder
Dhr. André Ramaut                lid (sinds ontstaan)
Dhr. Marc Van Landuyt          lid

Algemene vergadering:

De leden van het bestuursorgaan, aangevuld met Dhr. Franceus Joeri.

Voorzitters:

Dhr. Franceus Camiel         1978 – 2010

Mevr. Coesens Daniëlle      2010 – 2020 (maart)

Dhr. Franceus Erwin           2020 (april) – heden

Afgevaardigde-bestuurders:

Dhr. Franceus Erwin           1978 – 2023 (maart)

Dhr. Van Ongeval Marc       1978 – 2020 (maart)

Mevr. Franceus Kelly          2023 (april) – heden