Unieke zorg voor unieke levens

Bij CAR Horizon geloven we dat iedereen uniek is en recht heeft op de beste zorg. We willen in de eerste plaats dat jij en je kind je welkom en gewaardeerd voelen. Om dan samen een positieve verandering in jullie leven te realiseren. We creëren een warme en toegankelijke omgeving voor iedereen die onze hulp nodig heeft.

Doelgroepen en problematieken

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie Horizon biedt zorg op maat van kinderen en volwassenen.

Neem contact op
 • Niet-aangeboren hersenletsel

  Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die optreedt na de geboorte, vaak als gevolg van letsel, ziekte of andere oorzaken, en die diverse fysieke, cognitieve en emotionele symptomen kan veroorzaken, bij kinderen en volwassenen.

   
 • Verstandelijke beperking

  Een verstandelijke beperking is een aandoening die invloed heeft op iemands denkvermogen en alledaagse vaardigheden, en die leidt tot beperkingen in het begrijpen, leren en aanpassen aan de omgeving.

 • Autismespectrumstoornis

  Autismespectrumstoornis is een neurologische aandoening die moeilijkheden veroorzaakt in sociale interactie, communicatie en gedragspatronen.

 • Complexe taalstoornis

  Als het begrijpen of spreken van de taal zich al vanaf het prille begin opvallend trager of afwijkend ontwikkelt ten opzichte van leeftijdsgenootjes, spreken we van een taalstoornis.

 • Specifieke leerstoornis

  Een specifieke leerstoornis is een aandoening waarbij individuen aanzienlijke moeilijkheden ervaren bij het verwerven van verschillende leer- en academische vaardigheden.

 • A.D.H.D.

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een neurologische aandoening die gekenmerkt wordt door aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

 • Gehoorstoornissen

  Gehoorstoornissen verwijzen naar problemen of beperkingen in het vermogen om geluiden te horen of te verwerken bij kinderen en volwassenen.

 • Gedragstoornissen

  Gedragstoornissen zijn problematische gedragspatronen die vaak leiden tot sociale conflicten en problemen in het dagelijks functioneren.

 • Hersenverlamming (CP)

  Hersenverlamming is een neurologische aandoening die bewegingsproblemen en spierstijfheid veroorzaakt als gevolg van hersenbeschadiging bij kinderen en volwassenen.

 • Coördinatie­ontwikkelings­stoornis

  Developmental Coordination Disorder of DCD is een coördinatie-ontwikkelingsstoornis.

  Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwik­keling van motorische vaardigheden en moeite met het coördineren van bewegingen.

   
   
   
   
   
   
   

Revalidatie

Van exacte diagnose tot behandeling op maat: onze maatschappelijk assistenten, therapeuten en artsen begeleiden je kind doorheen het ganse revalidatieproces. Daarbij houden we altijd rekening met de volledige context van je kind en word jij als ouder nauw betrokken.

Lees meer

“Niet enkel voor Lieze, maar ook voor ons waren jullie een grote steun en toeverlaat! Ik hou enorm van de manier waarop Lieze werd behandeld bij ieder van jullie, rekening houdend met haar persoonlijkheid, karakter, eigen mening.  Dankzij jullie hulp staat Lieze waar ze nu staat; en deze plek is het mooiste wat wij als ouders voor Lieze kunnen wensen.”

Afspraken & contact

Neem contact op

Petra, Sofie & Annick