Links

Algemene links

Federatie van revalidatiecentra
www.revalidatie.be

VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
www.vaph.be

RIZIV – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
www.riziv.fgov.be

KVG – Katholieke vereniging gehandicapten
www.kvg.be

VFG – Vlaamse federatie gehandicapten
www.vfg.be

SIG vzw
www.sig-net.be

PPG – Pluralistisch Platform Gehandicapten
www.ppg.be

Kind & Gezin
www.kindengezin.be

Info over sociale voordelen en tegemoetkomingen
www.rechtenverkenner.be

Autisme

Autisme Centraal
www.autismecentraal.com

Vlaamse Vereniging Autisme
www.autismevlaanderen.be

Diagnostisch Centrum Autismespectrumstoornissen
www.diass.be

Participate!
www.participate-autism.be

ADHD

Zit Stil – Vereniging voor ouders van kinderen met ADHD
www.zitstil.be

Info over ADHD
http://adhd.pagina.nl

Taalstoornis

Dyspraxis – Vereniging voor ouders van kinderen met dyspraxie
www.dyspraxis.be

Leerstoornis

Sprankel: Oudervereniging van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen
www.sprankel.be

Info over leerstoornissen
www.letop.be

Onderwijs

CLB vrij onderwijs
www.vclb-koepel.be

CLB gemeenschapsonderwijs
www.go-clb.be

Afasie

Vereniging voor afasiepatiënten
www.afasie.be

Stotteren

BBEST – Belgische belangengroep voor stotteraars
www.stotteren.be

Stotterforum Site met onafhankelijke informatie
www.stotterforum.be

Gehoorstoornissen

FEVLADO – Federatie Vlaamse Dovenorganisaties
www.fevlado.be

Info over ouderverenigingen voor auditief gehandicapten
www.deteugel.be

Info over dovenverenigingen
www.fevlado-vzw/ledenwerking/vlaamse-dovenvereniging/

Info over Cochleaire inplant
www.onici.be

Gilles de la Tourette

Syndroom van Gilles de la Tourette
www.tourette.be

Ervaringsverhalen over Gilles de la Tourette
www.tourettenet.nl/ervaringen

Mentale achterstand

VSBS – Vlaams samenwerkingsverband basale stimulatie
www.basale-stimulatie.be/

Compenserende software

Communicatie- en computeradviescentrum voor mensen met een handicap
www.modemadvies.be