Horizon is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 8 mei 1978 door dhr. Erwin Franceus en dhr. Marc Van Ongeval.

Het bestuur bestaat uit:

Het Bestuursorgaan

Voorzitter
Dhr. Erwin Franceus

Secretaris
Mevr. Christine Noté

Leden
Dhr. André Ramaut
Mevr. Franceus Kelly
Dhr. Marc Van Landuyt

 

Algemene vergadering Leden van het Bestuursorgaan, aangevuld met:
Dhr. Franceus Joeri