Horizon is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 8 mei 1978 door dhr. Erwin Franceus en dhr. Marc Van Ongeval.

Het bestuur bestaat uit:

Het Bestuursorgaan

Voorzitter
Mevr. Daniëlle Coesens

Secretaris
Mevr. Christine Noté

Dagelijks Afgevaardigde
Dhr. Erwin Franceus

Leden
Dhr. Marc Van Ongeval
Dhr. André Ramaut
Dhr. Dany Merckaert
Mevr. Franceus Kelly

 

Algemene vergadering Leden van het Bestuursorgaan, aangevuld met:
Dhr. Marc Van Landuyt
Dhr. Franceus Joeri